LABORATORIUM DROGOWE

( DIAGNOSTYKA NAWIERZCHNI DROGOWYCH )

Firma Go-Eko Sp. z o.o. Giżycko w 2015 roku wprowadziła do swojej oferty handlowej nową dziedzinę działalności – diagnostyka nawierzchni drogowych. Badanie przeprowadzamy Profilografem Laserowym RSP (Road Surface Profiler) firmy Dynatest odpowiadającym wymaganiom określonym przez Bank Światowy dla urządzeń pomiarowych I klasy dokładności. Urządzenie jest wyposażone w 11 czujników laserowych, które gwarantują bardzo dokładne zbadanie nawierzchni. Profilograf laserowy analizuje cechy nawierzchni drogowych takich jak równość podłużna ( wskaźnik IRI ) oraz równość poprzeczna ( głębokość koleiny ). Nasze laboratorium drogowe przeprowadza diagnostykę nawierzchni drogowych w oparciu o międzynarodowy wskaźnik równości IRI (International Roughnes Index).

Kilka słów o wskaźniku IRI.

Jest to cecha eksploatacyjna nawierzchni drogowej, która określa podatność pojazdu do generowania drgań i wstrząsów, odczuwalnych przez użytkownika podczas jazdy po nierównościach podłużnych nawierzchni drogowej. Mniejsze nierówności drogi powodują zmniejszenie wartości wskaźnika IRI .
Nasze laboratorium drogowe spełnia wszystkie wymogi potrzebne do oceny jakości danej drogi pod kątem komfortu jej użytkowania.

Posiadane przez nas urządzenie dotychczas wykonało diagnostykę nawierzchni drogowych m.in. w ramach zadań:

  • Budowa przeprawy mostowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie na zlecenie firmy POL-AQA S.A.,
  • Budowa autostrady A1 na zlecenie SKANSKA S.A., KOBYLARNIA S.A., DRAGADOS S.A.,
  • Modernizacja Al. Jerozolimskich w Warszawie na zlecenie STRABAG Sp. z o. o.,
  • Dostosowanie Trasy AK w Warszawie do parametrów drogi ekspresowej na zlecenie J&P AVAX S.A.,
  • Budowa drogi ekspresowej S8 na zlecenie Przeds. Dróg i Mostów w Mińsku Mazowieckim.,
  • Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na zlecenie MOSTOSTAL Warszawa S.A.,
  • Budowa obwodnicy miasta Serocka na zlecenie firmy SKANSKA S.A.,rozbudowa ul. M. Curie Skłodowskiej w Skierniewicach na zlecenie MIRBUD S.A.,
  • Drogi wojewódzkie na zlecenie Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu,